Τα μέλη του κοινοβουλίου της Φινλανδίας συνιστούν σε μια έκθεση προς τον υπουργό Άμυνας την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός πολεμικής ετοιμότητας της στρατιωτικής δύναμης της χώρας, όπως και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής για την αγορά νέου εξοπλισμού. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές έχουν να κάνουν με την τεταμένη κατάσταση στη Βαλτική Θάλασσα.

Τα μέλη του κοινοβουλίου της Φινλανδίας ζήτησαν την αύξηση των δαπανών για την εθνική άμυνα, μεταξύ άλλων, λόγω των επιθετικών ενεργειών της Ρωσίας στην περιοχή. Σύμφωνα με το έγγραφο που εγκρίθηκε, η Φινλανδία θα πρέπει να αυξήσει τις πραγματικές αμυντικές δαπάνες κατά τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ, και το 2020 η επιπλέον χρηματοδότηση εντός ενός έτους θα πρέπει να ανέλθει σε 150 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συστάσεις των βουλευτών είναι σε μεγάλο βαθμό συνεπείς με προηγούμενες εκθέσεις για την ανάγκη να αυξηθούν σταδιακά οι δαπάνες για την άμυνα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο της ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Ήδη από το 2012 είχε εκτιμηθεί ότι θα είναι απαραίτητη μια πραγματική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 50 εκατομμύρια ευρώ από το 2016, και τέσσερα χρόνια αργότερα, η ετήσια αξία των πρόσθετων κεφαλαίων θα πρέπει να ανέλθει σε 150 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των δαπανών της άμυνας, σύμφωνα με τις προηγούμενες συστάσεις που εξετάστηκαν στην έκθεση είναι "ελάχιστη". Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ανάγκη να διατεθούν σημαντικοί πόροι για την αγορά του αντικαταστάτη του μαχητικού αεροσκάφους F / A-18 Hornet μετά το 2020.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Φινλανδίας είναι επί του παρόντος στη διαδικασία της αναδιάρθρωσης, της αναπροσαρμογής να λειτουργούν σε συνθήκες περιορισμένης χρηματοδότησης. Προηγουμένως αναφέρθηκε ότι οι εκπρόσωποι των κύριων πολιτικών δυνάμεων συμφωνούν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Σύμφωνα με το SIPRI, οι φινλανδικές αμυντικές δαπάνες το 2013 ανήλθαν σε 2,45 δις ευρώ περίπου, το οποίο αντιπροσώπευε το 1,2% του ΑΕΠ της χώρας.

Τελευταία σχόλια